CHUYÊN MỤC / Tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

THÔNG BÁO Thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-24-2021 |  149

Ngày 23/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức và nội dung thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021.

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

Danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-16-2021 |  116

Ngày 15/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo danh mục tài liệu ôn tập phục vụ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-15-2021 |  168

Ngày 15/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021.

Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

 11-12-2021 |  101

Ngày 11/11/2021, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Nội quy kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021.

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2021

 10-08-2021 |  301

Ngày 07/10/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã TPHY năm 2021.


  • TRANG:


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.