Đánh giá kết quả thu- chi ngân sách, đầu tư công quý I năm 2019

15/04/2019 | 97

Chiều ngày 12/4/2019, thành phố tổ chức cuộc họp thành viên UBND thành phố nhằm đánh giá kết quả thu- chi ngân sách, đầu tư công quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019 cùng một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố dự và chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp còn có các đồng chí Doãn Quốc Hoàn, Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố, đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các phường, xã

Theo đánh giá, trong quý I, thành phố đã tích cực chỉ đạo Chi cục thuế thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với doanh nghiệp và người dân, đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị và UBND các phường xã tập trung tăng cường công tác thu ngân sách. Chỉ đạo phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố chủ trì với các đơn vị tổ chức đấu giá ngay từ đầu năm để thu tiền sử dụng đất. Kết quả thực hiện trong 3 tháng đầu năm đã thu được 325,8 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán tỉnh giao và 33,5% dự toán thành phố giao. Trong đó, thành phố thu 188,1 tỷ đồng, đạt 22,3% dự toán tỉnh và 22,2%  dự toán thành phố giao; Chi cục thuế thành phố thu 99,4 tỷ đồng đạt 20% dự toán tỉnh giao và 20,4% dự toán thành phố giao; Thu trợ cấp ngân sách đạt 88,7 tỷ đồng, đạt 24,7% dự toán tỉnh và thành phố giao; Cục thuế tỉnh thu trên địa bàn thành phố 137,7 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán tỉnh và thành phố giao…

Toàn cảnh cuộc họp

          Về chi Ngân sách,  trong đó chi đầu tư phát triển đã thực hiện 6,24 tỷ đồng, đạt 4,38% dự toán tỉnh giao và 4,35% dự toán thành phố giao. Chi thường xuyên theo nhiệm vụ kế hoạch giao đã thực hiện 80,069 tỷ đồng, đạt 21,43% dự toán tỉnh và thành phố giao. Đối với lĩnh vực đầu tư công, khối lượng thực hiện các dự án trong quý I đạt 73,2 tỷ đồng, đã giải ngân 11,7 tỷ đồng, đạt 3,5% kế hoạch vốn.

Quý II năm 2019, thành phố đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm điều hành công tác quản lý ngân sách, trong đó tập trung đôn đốc thu các khoản tồn đọng lớn, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo ngân sách được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương cũng đã báo cáo chi tiết, cụ thể về tình hình thu- chi ngân sách và đầu tư công tại địa phương, đơn vị mình.

          Phát biểu kết luận nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường đề nghị Chi cục thuế cần tiếp tục rà soát nắm chắc nguồn thu, số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, người nộp thuế, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu, tạo điều kiện thuận lợi cho ngời nộp thuế thực hiện chính sách, nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu đấu giá, khu dân cư, tích cực triển khai xử lý đất dôi dư. Đối với lĩnh vực đầu tư công, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường đề nghị các chủ đầu tư, đặc biệt là các địa phương có triển khai dự án cần tập trung cao cho công tác GPMB. Trong quá trình gửi các loại văn bản, hồ sơ cho các đơn vị liên quan cần tuân thủ các quy định theo đúng trình tự thủ tục, đồng thời đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính.

Cũng tại cuộc họp đã tiến hành xem xét đánh giá kết quả kiểm tra việc thực hiện tổng vệ sinh khu vực nông thôn, trồng các tuyến đường hoa trên địa bàn các xã. Theo đó, thực hiện kế hoạch số 20 ngày 28/2/2019 của UBND thành phố về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách nhằm nâng cao diện mạo nông thôn mới trên địa bàn thành phố, đến thời điểm kiểm tra, 10 xã trên địa bàn thành phố đã trồng được tổng só 78 tuyến đường hoa, với chiều dài trên 30km và diện tích trên 17,7 nghìn m2; phát quang bờ bụi được 118 tuyến với tổng chiều dài trên 87,8km; nạo vét trên 22 nghìn m3 kênh mương, vớt bèo được gần 37 nghìn m2, khơi thông cống rãnh được 785 m dài, đồng thời vận chuyển được 1.177,7 tấn rác thải tại các điểm tập kết về khu xử lý rác chôn lấp.

          Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Cường đề nghị các địa phương, đặc biệt là các đồng chí Chủ tịch UBND xã, các chi bộ thôn cần phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động  nhằm nâng cao ý thức, tích tham gia của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

                                                Xuân Điệu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.