Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

31/12/2021 | 1308

Ngày 29/11/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 288/TB-HĐTDVC về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.