Đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018

11/12/2018 | 282

Sáng ngày 11/12/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố Hưng Yên tổ chức họp xem xét các nội dung để đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018. Đồng chí Doãn Quốc Hoàn- Ủy viên BTV Thành ủy- Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố- Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố đã có 10/10 xã trên địa bàn đạt đủ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó 8 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 2 xã là Hoàng Hanh và Hùng Cường đã được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của tỉnh nhất trí thông qua, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đợt cuối năm 2018. Thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới sớm hơn một năm so với mục tiêu đề ra vào năm 2019. Diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố ngày một phát triển, khang trang, sạch đẹp. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, qua đó đã góp phần cải thiện đời sống người dân địa phương. Cơ sở vật chất văn hóa, xã hội, hạ tầng thương mại nông thôn ngày một phát triển phục vụ nhu cầu văn hóa, sinh hoạt, kinh doanh của người dân. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thường trực UBND thành phố Doãn Quốc Hoàn đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sự đồng sức, chung lòng đóng góp tiền của, vật chât và ngày công lao động của các tầng lớp nhân dân trong xuốt quá trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay; đồng thời đề nghị trong thời gian tới các địa phương tiếp tục tục chỉ đạo nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền, xác định người dân là chủ thể thực hiện nông thôn mới cũng như là những người trực tiếp hưởng lợi ích từ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch thương trực UBND thành phố giao phòng kinh tế thành phố chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo theo các ý kiến thm gia, đóng góp tại cuộc họp; đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình câp có thẩm quyền xét công nhận 8 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thành phố hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2018.

                          Minh Ngân (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.