Thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021

31/12/2021 | 1177

Ngày 29/12/2021, UBND thành phố ban hành Thông báo 284/TB-HĐTDVC về Thời gian, địa điểm, mức thu phí tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2021.

Chi tiết Thông báo tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.