THÔNG BÁO về việc Tiếp nhận giáo viên đang hợp đồng đủ điều kiện vào làm viên chức năm 2022

15/11/2022 | 175

Ngày 11/11/2022, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Thông báo 2283/TB-UBND về việc tiếp nhận giáo viên đang hợp đồng đủ điều kiện vào làm viên chức năm 2022.

UBND thành phố thông báo đến các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn có nhu cầu đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong thông báo này.

Chi tiết Thông báo 2283/TB-UBND ngày 11/11/2022 của UBND thành phố Hưng Yên.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.