Xã Bảo Khê ra quân nạo vét lòng sông Đống Lỗ

01/04/2019 | 114

Ngày 30/3/2019, xã Bảo Khê phối hợp với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố ra quân nạo vét lòng sông Đống Lỗ đoạn chạy qua địa bàn xã.

Don dẹp, nạo vét lòng sông Đống Lỗ

Nhân dân dọn dẹp 2 bên bờ sông

Sông Đống Lỗ chạy qua địa bàn địa bàn 2 thôn là Tiền Thắng và Đoàn Thượng, có chiều dài khoảng 3km, nhiều năm nay tồn đọng rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường và thu hẹp dòng chảy. Ngay trong ngày ra quân, lực lượng công nhân xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi thành phố và cán bộ, công chức, viên chức UBND xã Bảo Khê cùng nhân dân địa phương đã tiến hành dọn cỏ, phát quang hai bên bờ và nạo vét bùn, rác thải ở lòng sông.  Sau khi nạo vét sạch lòng sông, chính quyền xã Bảo Khê giao nhiệm vụ cho nhân dân 2 thôn Tiền Thắng và Đoàn Thượng, địa bàn nơi sông Đống Lỗ chảy qua nghiêm túc duy trì giữ gìn vệ sinh 2 bên bờ, không vứt rác thải sinh hoạt xuống lòng sông.

Đây là hoạt động thiết thực đảm bảo vệ sinh môi trường địa phương, đồng thời hưởng ứng phong trào Chiều thứ sáu vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch- đẹp.

                  Thuỳ Linh- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.