LỊCH CÔNG TÁC VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO


Áp dụng từ ngày: 05/08/2019


LÃNH ĐẠO   SÁNG   CHIỀU
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
LÃNH ĐẠO   SÁNG   CHIỀU
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
LÃNH ĐẠO   SÁNG   CHIỀU
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
LÃNH ĐẠO   SÁNG   CHIỀU
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
LÃNH ĐẠO   SÁNG   CHIỀU
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
  Làm việc tại cơ quan   Làm việc tại cơ quan
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.