LỊCH CÔNG TÁC VÀ TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO


Áp dụng từ ngày: 23/09/2019


LÃNH ĐẠO SÁNG CHIỀU
 
Ông Nguyễn Tuấn Cường
(Chủ tịch UBND thành phố)
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
 
Ông Doãn Quốc Hoàn
(Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố)
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
 
Ông Vũ Văn Thuần
(Phó Chủ tịch UBND thành phố)
Đi công tác Đi công tác
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.