CHUYÊN MỤC / Anh ninh - Quốc phòng

Thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Nam năm 2019

Thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Hồng Nam năm 2019

 07-12-2019 |  506

Trong 2 ngày 11 và 12/7/2019, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Hưng Yên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019 cho xã Hồng Nam.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.