CHUYÊN MỤC / Y tế

Thành phố  thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

Thành phố thiết lập vùng cách ly phong tỏa phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường An Tảo

 12-23-2021 |  1462

Ngày 21/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3890/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn phường An Tảo.

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

Thành phố thiết lập khu vực cách ly tạm thời trên địa bàn xã Trung Nghĩa để phòng, chống dịch Covid-19

 12-12-2021 |  1679

Ngày 11/12/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 3780/QĐ-UBND về việc thiết lập khu vực cách ly tạm thời để phòng, chống dịch Covid-19 thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.