CHUYÊN MỤC / Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

 01-25-2022 |  1486

Ngày 24/01/2022, UBND thành phố ban hành Quyết định 190/QĐ-UBND về việc công khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 của thành phố Hưng Yên.

Dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

Dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022 của thành phố Hưng Yên

 01-25-2022 |  1436

Ngày 24/01/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định 189/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách và kinh phí phân bổ đầu tư mua sắm tài sản công năm 2022 của thành phố Hưng Yên.


  • TRANG:


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.