CHUYÊN MỤC / Tài Nguyên Và Môi Trường

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4312 921/QĐ-UBND Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đợt 08 năm 2023 đối với thửa đất số 01, tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 921/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định hủy kết quả trúng đấu giá QSDĐ đợt 08 năm 2023 đối với thửa đất số 01, tại khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/03/2024
- Ngày hiệu lực : 22/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4293 1022/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1022/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Trần Quốc Văn
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/05/2023
- Ngày hiệu lực : 08/05/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4290 369/QĐ-UBND QĐ: V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hân trú tại số 510 đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam TPHY ( lần đầu) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 369/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hân trú tại số 510 đường Triệu Quang Phục, phường Hiến Nam TPHY ( lần đầu)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 23/03/2023
- Ngày hiệu lực : 23/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4286 02/2023/QĐ-UBND V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 02/2023/QĐ-UBND
- Trích yếu : V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của văn phòng Hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân thành phố
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/03/2023
- Ngày hiệu lực : 06/03/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4285 03/TB-UBND TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (công ty TNHH Lai Hoài) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 03/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (công ty TNHH Lai Hoài)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/01/2023
- Ngày hiệu lực : 09/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4240 3308.3313/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc ) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3308.3313/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc ) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4237 3788.3798/QĐ-UBND QĐ: V.v thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3788.3798/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V.v thu hồi đất để thực hiện GPMB xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND Thành phố
- Ngày ban hành : 13/12/2021
- Ngày hiệu lực : 13/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4236 3014.3028/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc tphy) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3014.3028/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc tphy)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/10/2021
- Ngày hiệu lực : 22/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4235 3704.3717/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đang sử dụng tại UBND phường An Tảo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 110Kv Hưng Yên - Hòa Mạc Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3704.3717/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đang sử dụng tại UBND phường An Tảo để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 110Kv Hưng Yên - Hòa Mạc
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 02/12/2021
- Ngày hiệu lực : 02/12/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4234 3249.3306/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố HIến ( đoạn từ HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3249.3306/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu Đại học Phố HIến ( đoạn từ HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4233 3467.3485/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3467.3485/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/11/2021
- Ngày hiệu lực : 10/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4232 3165.3247/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học Phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3165.3247/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học Phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/10/2021
- Ngày hiệu lực : 29/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4231 3344.3358/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hồng Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Đình Kiên kéo dài ( đoạn từ đường ĐH 72 đến ĐT378) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3344.3358/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hồng Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Lê Đình Kiên kéo dài ( đoạn từ đường ĐH 72 đến ĐT378)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 03/11/2021
- Ngày hiệu lực : 03/11/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4230 3057.3142/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 3057.3142/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam khu đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/10/2021
- Ngày hiệu lực : 27/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4228 2945.2986/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2945.2986/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/10/2021
- Ngày hiệu lực : 19/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4227 2886.2887/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do UBND xã Trung nghĩa đang quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới Tính Linh, xã Trung nghĩa TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2886.2887/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do UBND xã Trung nghĩa đang quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới Tính Linh, xã Trung nghĩa TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/10/2021
- Ngày hiệu lực : 08/10/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4220 2748.2831/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối 2 đường cao tốc), thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2748.2831/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất để thực hiện dự án Đường trục phía Nam khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối 2 đường cao tốc), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 24/09/2021
- Ngày hiệu lực : 24/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4219 2236/QĐ-UBND Quyết định thu hồi đất tại phường lê lợi, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án mở cổng phụ Trường Tiểu học Hoàng Lê Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2236/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định thu hồi đất tại phường lê lợi, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án mở cổng phụ Trường Tiểu học Hoàng Lê
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/09/2021
- Ngày hiệu lực : 27/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4218 2652.2665/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2652.2665/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học phố hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 07/09/2021
- Ngày hiệu lực : 07/09/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4216 2496/QĐ-UBND QĐ: v/v thu hồi đất giao thông do UBND phường Hiến Nam quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường Hiến Nam để đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí số 1: giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; vị trí số 2: giáp trụ sở Hạt giao thông và đội trật tự đô thị) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2496/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: v/v thu hồi đất giao thông do UBND phường Hiến Nam quản lý để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới phường Hiến Nam để đấu giá quyền sử dụng đất (vị trí số 1: giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh; vị trí số 2: giáp trụ sở Hạt giao thông và đội trật tự đô thị)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/08/2021
- Ngày hiệu lực : 19/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4215 2476.2477/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Hiến Nam để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Triệu Quang Phục Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2476.2477/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Hiến Nam để thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đường Triệu Quang Phục
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/08/2021
- Ngày hiệu lực : 16/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4214 2422.2444/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2422.2444/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã liên phương để thực hiện dự án đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến ( đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/08/2021
- Ngày hiệu lực : 12/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4202 2291.2295/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam sơn ( vị trí phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2291.2295/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam sơn ( vị trí phía sau khu đô thị Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/08/2021
- Ngày hiệu lực : 04/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4201 2077/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2077/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Hùng Cường quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/07/2021
- Ngày hiệu lực : 22/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4200 2076/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND phường Lam Sơn quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2076/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND phường Lam Sơn quản lý để thực hiện dự án xậy dựng Bờ bao kênh xả tiêu trạm bơm Bảo Khê, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 22/07/2021
- Ngày hiệu lực : 22/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4193 13/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT: V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố HY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 13/NQ-HĐND
- Trích yếu : NGHỊ QUYẾT: V/v thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố HY
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : HĐND thành phố
- Ngày ban hành : 06/07/2021
- Ngày hiệu lực : 06/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4174 1904.1927/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1904.1927/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 05/07/2021
- Ngày hiệu lực : 05/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4173 1873.1903/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo KHê (vị trí 01) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1873.1903/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ tại xã Bảo khê để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới đường trục xã Bảo Khê (vị trí 01)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 05/07/2021
- Ngày hiệu lực : 05/07/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4172 1585.1646/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại xã Trung nghĩa để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1585.1646/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình đang sử dụng tại xã Trung nghĩa để thực hiện dự án Xây dựng khu dân cư
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/06/2021
- Ngày hiệu lực : 10/06/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4171 1472.1532/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu thực hiện dự án xây dựng Trường trung học cơ sở Phương chiểu TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1472.1532/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình tại xã Phương chiểu thực hiện dự án xây dựng Trường trung học cơ sở Phương chiểu TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/05/2021
- Ngày hiệu lực : 27/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4170 1461.1470/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường trục phía Bắc khu đô thị Đại học Phố Hiến Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1461.1470/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đường trục phía Bắc khu đô thị Đại học Phố Hiến
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/05/2021
- Ngày hiệu lực : 27/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4169 1450/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất bổ sung do hộ bà Vũ Thị Lơ tại xã Phương Chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1450/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất bổ sung do hộ bà Vũ Thị Lơ tại xã Phương Chiểu để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư trung tâm xã Phương chiểu, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 26/05/2021
- Ngày hiệu lực : 26/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4168 1211.1264/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1211.1264/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/04/2021
- Ngày hiệu lực : 27/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4167 854.861/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất với các hộ gia đình tại xã Quảng châu để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu ( vị trí 2, thôn 6) thành phố HY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 854.861/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất với các hộ gia đình tại xã Quảng châu để thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Quảng châu ( vị trí 2, thôn 6) thành phố HY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 25/03/2021
- Ngày hiệu lực : 25/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4166 785.835/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên phương, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 785.835/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện giải phóng mặt bằng khu đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Liên phương, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/03/2021
- Ngày hiệu lực : 19/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4165 740.757/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Quang Trung để thực hiện dự án GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền Trần, phường Quang Trung, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 740.757/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất do các hộ gia đình đang sử dụng tại phường Quang Trung để thực hiện dự án GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích Đền Trần, phường Quang Trung, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/03/2021
- Ngày hiệu lực : 19/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4164 737.738/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới vị trí 01 xã Trung nghĩa TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 737.738/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới vị trí 01 xã Trung nghĩa TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 18/03/2021
- Ngày hiệu lực : 18/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4163 1159.1210/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc) Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1159.1210/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các hộ gia đình tại xã Liên phương để thực hiện dự án Đường trục trung tâm khu Đại học Phố Hiến (đoạn từ đường HY3 đến đường bộ nối hai đường cao tốc)
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 27/04/2021
- Ngày hiệu lực : 27/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4162 966/QĐ-UBND QĐ: Về việc thu hồi đất do UBND phường Lam sơn và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi TPHY quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 966/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc thu hồi đất do UBND phường Lam sơn và xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi TPHY quản lý để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 09/04/2021
- Ngày hiệu lực : 09/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4161 879.889/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng đường Chùa Diều giai đoạn II ( đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến sông Điện Biên) phường An Tảo, TPHY Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 879.889/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất cho các hộ đang sử dụng tại phường An Tảo để thực hiện dự án xây dựng đường Chùa Diều giai đoạn II ( đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến sông Điện Biên) phường An Tảo, TPHY
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/03/2021
- Ngày hiệu lực : 29/03/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4160 1416.1440/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1416.1440/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất đối với các gia đình đang sử dụng tại phường Lam sơn để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam sơn
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND Thành phố
- Ngày ban hành : 25/05/2021
- Ngày hiệu lực : 25/05/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4159 1116.1134/QĐ-UBND QĐ Vv giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên di tích đền Trần, phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 1116.1134/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Vv giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện dự án Giải phóng mặt bằng mở rộng khuôn viên di tích đền Trần, phường Quang Trung, Tp. Hưng Yên
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 20/04/2021
- Ngày hiệu lực : 20/04/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4125 881/QĐ-UBND QĐ V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 881/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Bùi Thế Cử
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/03/2020
- Ngày hiệu lực : 31/03/2020
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4050 2130/QĐ-UBND Quyết Định: V/v thu hồi đất do hộ gia đình ông Mai Văn Quý đang sử dụng để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên di tích Đền Mẫu phường Quang trung, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2130/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết Định: V/v thu hồi đất do hộ gia đình ông Mai Văn Quý đang sử dụng để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên di tích Đền Mẫu phường Quang trung, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 13/09/2018
- Ngày hiệu lực : 13/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3040 960/QĐ-UBND Thu hồi đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Bảo khê quản lý để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng Chợ Dốc lã Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 960/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Thu hồi đất giao thông, thủy lợi do UBND xã Bảo khê quản lý để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng Chợ Dốc lã
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/05/2018
- Ngày hiệu lực : 09/05/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
12 2258/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Ân tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2258/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Ngọc Ân tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/05/2017
- Ngày hiệu lực : 11/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
11 2257/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thắng tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Tài Nguyên Và Môi Trường - Ký hiệu văn bản : 2257/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông Bùi Văn Thắng tại khu tái định cư xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/05/2017
- Ngày hiệu lực : 11/05/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.