CHUYÊN MỤC / Văn bản phát hành

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4096 2211-2228/QĐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2211-2228/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/10/2019
- Ngày hiệu lực : 16/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4095 2195-2210/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2195-2210/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối đang sử dụng tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục trung tâm phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/10/2019
- Ngày hiệu lực : 16/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4094 2158/QÐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2158/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý III năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/10/2019
- Ngày hiệu lực : 14/10/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4093 2034/QĐ-UBND QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2034/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/09/2019
- Ngày hiệu lực : 30/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4092 672/TB-UBND TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 672/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 23/09/2019
- Ngày hiệu lực : 23/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4091 661-670/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 661-670/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4090 651-660/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 651-660/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4089 640-650/TB-UBND Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 640-650/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo thu hồi đất Để thực hiện dự án: Xây dựng khu dân cư mới (vị trí số 3), phía sau khách sạn Thái Bình, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/09/2019
- Ngày hiệu lực : 19/09/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4088 556/TB-UBND TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 556/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Danh sách những người tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 26/08/2019
- Ngày hiệu lực : 26/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4087 1676-1685/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1676-1685/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (3)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4086 1666-1675/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1666-1675/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên (2)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4085 1657-1665/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1657-1665/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất tại phường Lam Sơn để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam Son, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 07/08/2019
- Ngày hiệu lực : 07/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4084 1650/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1650/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của thành phố
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/08/2019
- Ngày hiệu lực : 02/08/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4083 1608-1616/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến. Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1608-1616/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi bổ sung đất của hộ gia đình tại xã Liên Phương để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến.
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/07/2019
- Ngày hiệu lực : 24/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4082 447/TB-UBND Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 447/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/07/2019
- Ngày hiệu lực : 17/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4081 77/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 77/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/07/2019
- Ngày hiệu lực : 15/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4080 1510/QĐ-UBND Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1510/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/07/2019
- Ngày hiệu lực : 08/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4079 1492-1499/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1492-1499/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất do UBND xã Liên Phương đang quản lý để thực hiện Dự án Khu dân cư mới Nu-9 thuộc Khu Đại học Phố Hiến
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/07/2019
- Ngày hiệu lực : 08/07/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4078 1404/QĐ-UBND QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1404/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 19/3/2009 về việc hủy bỏ, thay thế Quyết định giao đất tái định cư cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Triệu, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, do phải di chuyển GPMB để nâng cấp, mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 18/06/2019
- Ngày hiệu lực : 18/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4077 1347/QĐ-UBND QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1347/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc điều chỉnh Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 8/10/2019 của UBND thành phố Hưng Yên về việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho ông/bà Vũ Thị Thọ tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí giáp Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh), thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 11/06/2019
- Ngày hiệu lực : 11/06/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4076 1228/QÐ-UBNB QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1228/QÐ-UBNB
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Hồng Giang và bà Trịnh Thị Thủy tại phường An Tảo để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên khu di tích Chùa Diều
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/05/2019
- Ngày hiệu lực : 29/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4075 1251-1258/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1251-1258/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4074 1241-1250/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1241-1250/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4073 1233-1240/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1233-1240/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại xã Hoàng Hanh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Hạng mục: Kè chống xói lở bờ sông)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/05/2019
- Ngày hiệu lực : 31/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4072 993-1025/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 993-1025/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất đối với hộ gia đình tại phường Lam Sơn để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư mới phường Lam Sơn (vị trí phía sau khu Tân Phố Hiến và đường Bạch Thái Bưởi), thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/05/2019
- Ngày hiệu lực : 09/05/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4071 888/QÐ-UBND QĐ: Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 - 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 888/QÐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên kỳ 2014 - 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/02/2019
- Ngày hiệu lực : 25/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4070 839/QÐ-UBND QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 839/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý 1 năm 2019
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/04/2019
- Ngày hiệu lực : 10/04/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4069 789/QĐ-UBND QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ƯBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 789/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/03/2019
- Ngày hiệu lực : 28/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4068 42/TB-HĐXT THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 42/TB-HĐXT
- Trích yếu : THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/03/2019
- Ngày hiệu lực : 20/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4067 497/QÐ-UBND QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Công ích và bà Phạm Thị Yên đang sử dụng tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 497/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: về việc thu hồi đất của ông Nguyễn Công ích và bà Phạm Thị Yên đang sử dụng tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên để thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Triệu Quang Phục thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/03/2019
- Ngày hiệu lực : 12/03/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4066 883/QÐ-UBND QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 883/QÐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Nghĩa
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/02/2019
- Ngày hiệu lực : 19/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4065 15/QĐ-UBND QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 15/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 05/01/2019
- Ngày hiệu lực : 05/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4064 53/TB-UBND TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 53/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/02/2019
- Ngày hiệu lực : 14/02/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4063 Dự thảo Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : Dự thảo
- Trích yếu : Dự thảo: Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2018 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/01/2019
- Ngày hiệu lực : 29/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4062 QLDA PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : QLDA
- Trích yếu : PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VỀ NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN AN VŨ (HỒ 2, 3), THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
- Người ký : Hoàng Trung Kiên
- Cơ quan ban hành : BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
- Ngày ban hành : 30/01/2019
- Ngày hiệu lực : 30/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4061 54 Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 54
- Trích yếu : Thông báo tuyển sinh trường Đại học Mở Hà Nội
- Người ký : Nguyễn Thị Nhung
- Cơ quan ban hành : Đại học Mở Hà Nội
- Ngày ban hành : 28/11/2018
- Ngày hiệu lực : 28/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4060 2774/TB-UBND TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2774/TB-UBND
- Trích yếu : TB: Công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/12/2018
- Ngày hiệu lực : 28/12/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4059 2872/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2872/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Hưng Yên
- Người ký : 30/11/2018
- Cơ quan ban hành : UBND tỉnh Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/11/2018
- Ngày hiệu lực : 30/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4058 01/TB-UBND TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 01/TB-UBND
- Trích yếu : TB: V/v tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 03/01/2019
- Ngày hiệu lực : 02/01/2019
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4057 BC-UBND Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : BC-UBND
- Trích yếu : Lấy ý kiến nhân dân về xây dựng nông thôn mới năm 2018
- Người ký : Doãn QuốcHoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 28/11/2018
- Ngày hiệu lực : 28/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4056 2886.2887/QĐ-UBND QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2886.2887/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v thu hồi đất công ích do UBND xã Phương chiểu đang quản lý để thực hiện dự án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại xã Phương Chiểu, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/11/2018
- Ngày hiệu lực : 27/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4055 863/BCH-TM Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 863/BCH-TM
- Trích yếu : Ban CHQS thành phố khám tuyển phi công ( lái máy bay quân sự) trên địa bàn thành phố
- Người ký : Lê Xuân Thắng
- Cơ quan ban hành : Ban CHQS thành phố
- Ngày ban hành : 19/11/2018
- Ngày hiệu lực : 19/11/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4054 2364.2389/QĐ-UBND QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 2364.2389/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v giao đất có thu tiền sử dụng đất cho các hộ gia đình tại khu dân cư mới phường Hiến Nam (vị trí số 1: Giáp trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh) TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/10/2018
- Ngày hiệu lực : 08/10/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4053 116/KH-UBND Kế hoạch: " Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố" Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 116/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch: "V/v triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn thành phố"
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/09/2018
- Ngày hiệu lực : 17/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4049 08/DS-KT DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 08/DS-KT
- Trích yếu : DANH SÁCH Thông tin các HTX, trang trại SX-KD nhãn lồng thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Văn Oanh
- Cơ quan ban hành : Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 27/07/2018
- Ngày hiệu lực : 27/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4048 953/TB-UBND Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 953/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/08/2018
- Ngày hiệu lực : 16/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4047 120/CĐ-UBND Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 120/CĐ-UBND
- Trích yếu : Công điện: Chủ động phòng chống, ứng phó với cơn bão số 4
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/08/2018
- Ngày hiệu lực : 16/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4045 1939/TB-UBND THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 1939/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO: Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/08/2018
- Ngày hiệu lực : 09/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3034 187/QĐ-UBND Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 187/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng khu dân cư ngã tư đường Phạm Bạch Hổ - Trần Hưng Đạo, phường Lam sơn TPHY
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3033 16/TB-UBND Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 16/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo nghỉ tết âm lịch năm 2018
- Người ký : Cao Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3032 186/QĐ-UBND Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 186/QĐ-UBND
- Trích yếu : Thành lập Đoàn kiểm tra ATTP
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3031 10/KH-UBND Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 10/KH-UBND
- Trích yếu : Tổ chức thăm tặng quà các đối tượng chính sách, quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, quà tặng hộ nghèo, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/01/2018
- Ngày hiệu lực : 17/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3030 50/QĐ-UBND thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 50/QĐ-UBND
- Trích yếu : thành lập tổ công tác GPMB mở rộng khuôn viên khu di tích đến Mẫu, phường Quang trung TPHY
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3029 51/QĐ-UBND phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 51/QĐ-UBND
- Trích yếu : phê duyệt phương án hỗ trợ ổn định đời sống sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu TĐC phía Tây chợ gạo
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3028 49/QĐ-UBND thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 49/QĐ-UBND
- Trích yếu : thu hồi đất thủy lợi do UBND xã Hồng nam quản lý để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB cầu hưng hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc tuyến đường bộ nối đường cao tốc HN- HP với đường cao tốc CG_NB
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 15/01/2018
- Ngày hiệu lực : 15/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3027 78/QĐ-UBND Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 78/QĐ-UBND
- Trích yếu : Thành lập Tổ chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu xây lắp công trình trường Mầm non xã Bảo Khê
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/01/2018
- Ngày hiệu lực : 16/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3026 165/QCPH/UBND-UBMTTQ Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 165/QCPH/UBND-UBMTTQ
- Trích yếu : Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường - Phạm Như Uyên
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 29/12/2017
- Ngày hiệu lực : 29/12/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3025 3941/QĐ_UBND QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3941/QĐ_UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để giải quyết chế độ, chính sách tinh giảm biên chế
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND TP Hưng Yên
- Ngày ban hành : 16/11/2017
- Ngày hiệu lực : 16/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2025 3910/QĐ-UBND Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3910/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đợt 10/2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 10/11/2017
- Ngày hiệu lực : 10/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
22 3421 Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3421
- Trích yếu : Phê duyệt PA hỗ trợ ổn định đời sống khi nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (PA đợt 3 xã Liên Phương)
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/09/2017
- Ngày hiệu lực : 06/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
21 3422 Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3422
- Trích yếu : Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho nhân dân làm nhà ở tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hưng Yên (đợt 07 – năm 2017)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 06/09/2017
- Ngày hiệu lực : 06/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
20 3406/QĐ-UBND V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2017 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3406/QĐ-UBND
- Trích yếu : V/v giao chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2017
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 05/09/2017
- Ngày hiệu lực : 05/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
19 3404/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3404/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên năm 2017 (đợt 6)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 01/09/2017
- Ngày hiệu lực : 01/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
18 3335/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017 Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3335/QĐ-UBND
- Trích yếu : Về việc công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2016 - 2017
- Người ký : Vũ Văn Thuần
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 22/08/2017
- Ngày hiệu lực : 22/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
17 3343/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3343/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại 3 điểm đất xen kẹp thôn Cao Xá, thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 24/08/2017
- Ngày hiệu lực : 24/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
16 3351/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 - lần 1) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3351/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (Điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 2685/QĐ-UBND, đợt 1 - lần 1)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/08/2017
- Ngày hiệu lực : 25/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
15 3352/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu) Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3352/QĐ-UBND
- Trích yếu : Phê duyệt điều chỉnh PA bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất dự án đường nối hai đường cao tốc (điều chỉnh, bổ sung tại QĐ số 3233/QĐ-UBND, phương án đợt 15 lần 1, xã Phương Chiểu)
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 25/08/2017
- Ngày hiệu lực : 25/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
14 3402/QĐ-UBND Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã Văn bản phát hành - Ký hiệu văn bản : 3402/QĐ-UBND
- Trích yếu : Cấp kinh phí miễn thu thuỷ lợi phí năm 2017 (đợt 1) cho các Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và UBND phường nơi không có Hợp tác xã
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 31/08/2017
- Ngày hiệu lực : 31/08/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.