CHUYÊN MỤC / Nội vụ

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4213 2481/QĐ-UBND QĐ: Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 2481/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 17/08/2021
- Ngày hiệu lực : 17/08/2021
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4052 2056/TB-UBND THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 2056/TB-UBND
- Trích yếu : Kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 17/09/2018
- Ngày hiệu lực : 17/09/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3042 1747/TB-UBND THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1747/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/06/2018
- Ngày hiệu lực : 19/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3041 77/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 77/KH-UBND
- Trích yếu : Kế hoạch Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên, năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 12/06/2018
- Ngày hiệu lực : 12/06/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
2026 3899/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 3899/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường (Chủ tịch UBND thành phố)
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 08/11/2017
- Ngày hiệu lực : 08/11/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
25 1320/TB-UBND TB Kết quả thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1320/TB-UBND
- Trích yếu : Thông báo Kết quả thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/10/2017
- Ngày hiệu lực : 09/10/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
24 1224/TB-UBND Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1224/TB-UBND
- Trích yếu : Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 20/09/2017
- Ngày hiệu lực : 20/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
23 1218/TB-UBND Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 1218/TB-UBND
- Trích yếu : Danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 14/09/2017
- Ngày hiệu lực : 14/09/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
13 853/TB-UBND THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017 Nội vụ - Ký hiệu văn bản : 853/TB-UBND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Hưng Yên năm 2017
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/06/2017
- Ngày hiệu lực : 09/06/2017
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.