CHUYÊN MỤC / Kinh tế

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020) và biểu dương  các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Hưng Yên (2009-2019)

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020) và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc […]

 08-28-2019 |  581

Ngày 27/8/2019, thành phố Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn (2010-2020); phong trào thi đua “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 và gặp mặt […]
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.