CHUYÊN MỤC / Chính trị

Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

 02-19-2020 |  763

Thông báo Danh sách những người đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên năm 2019

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên năm 2019

 01-16-2020 |  746

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hưng Yên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban năm 2019, cụ thể như sau:
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.