CHUYÊN MỤC / Tài chính - Kế hoạch

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4044 1751/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1751/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/08/2018
- Ngày hiệu lực : 02/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3043 1580/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2018 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1580/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách TP quý II năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/07/2018
- Ngày hiệu lực : 09/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3038 188/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 188/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.