CHUYÊN MỤC / Tài chính - Kế hoạch

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4336 1975/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1975/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/06/2024
- Ngày hiệu lực : 12/06/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4334 1716/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1716/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 03/06/2024
- Ngày hiệu lực : 03/06/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4333 1606/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1606/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 24/05/2024
- Ngày hiệu lực : 24/05/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4332 1351/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1351/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 08/05/2024
- Ngày hiệu lực : 08/05/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4331 1218/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1218/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 19/04/2024
- Ngày hiệu lực : 19/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4330 1137/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1137/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 12/04/2024
- Ngày hiệu lực : 12/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4329 1051/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1051/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 03/04/2024
- Ngày hiệu lực : 03/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4328 763/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 763/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/03/2024
- Ngày hiệu lực : 04/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4327 762/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 762/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 04/03/2024
- Ngày hiệu lực : 04/03/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4326 427/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 427/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2024
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 30/01/2024
- Ngày hiệu lực : 30/01/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4325 405713/12/2023 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 12 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 405713/12/2023
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 12 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 28/12/2023
- Ngày hiệu lực : 28/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4324 3509/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 11 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3509/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 11 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 13/12/2023
- Ngày hiệu lực : 13/12/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4323 3265/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3265/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 10 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 20/11/2023
- Ngày hiệu lực : 20/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4322 3157/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 3157/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 09 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/11/2023
- Ngày hiệu lực : 16/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4321 2964/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2964/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 08 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 07/11/2023
- Ngày hiệu lực : 07/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4320 2945/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2945/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 07 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 01/11/2023
- Ngày hiệu lực : 01/11/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4319 2761/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2761/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 06 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 16/10/2023
- Ngày hiệu lực : 16/10/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4318 2625/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2625/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 05 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 29/09/2023
- Ngày hiệu lực : 29/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4317 2479/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2479/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 04 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 15/09/2023
- Ngày hiệu lực : 15/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4316 2325/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2325/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 03 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 28/08/2023
- Ngày hiệu lực : 28/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4315 2115/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 2115/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 02 năm 2023
- Người ký : Phạm Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 10/08/2023
- Ngày hiệu lực : 10/08/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4314 1314/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2023 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1314/QĐ-UBND
- Trích yếu : QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở trên địa bàn thành phố Hưng Yên đợt 01 năm 2023
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/06/2023
- Ngày hiệu lực : 14/06/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4313 288/TB-TCKH THÔNG BÁO Công khai việc lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở các thửa đất tại các khu đấu giá trên địa bàn thành phố đợt 08 năm 2024 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 288/TB-TCKH
- Trích yếu : THÔNG BÁO Công khai việc lựa chọn, đánh giá và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho Nhân dân làm nhà ở các thửa đất tại các khu đấu giá trên địa bàn thành phố đợt 08 năm 2024
- Người ký : Dương Thị Kim Thoa
- Cơ quan ban hành : Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
- Ngày ban hành : 16/04/2024
- Ngày hiệu lực : 16/04/2024
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4044 1751/QĐ-UBND QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1751/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 02/08/2018
- Ngày hiệu lực : 02/08/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3043 1580/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thành phố quý II năm 2018 Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 1580/QĐ-UBND
- Trích yếu : QĐ: V/v công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách TP quý II năm 2018
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 09/07/2018
- Ngày hiệu lực : 09/07/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
3038 188/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên Tài chính - Kế hoạch - Ký hiệu văn bản : 188/QĐ-UBND
- Trích yếu : Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 19/01/2018
- Ngày hiệu lực : 19/01/2018
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.