CHUYÊN MỤC / Quy hoạch - Phát triển

PHIẾU LẤY Ý KIẾN Của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN Của cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)

 02-01-2019 |  3872

Phiếu lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên An Vũ (hồ số 2, 3)


  • TRANG:
  • 1
  • 2


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.