CHUYÊN MỤC / Tiếp công dân

Lĩnh vực
Loại văn bản
ID Số văn bản Tên văn bản Danh mục Trích yếu
4300 167/GM-UBND Giấy mời đối thoại Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 167/GM-UBND
- Trích yếu : Giấy mời đối thoại với hộ ông Lâm Văn Dậu, Lâm Trung Tuyến
- Người ký : Bùi Văn Thiết
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 25/09/2023
- Ngày hiệu lực : 25/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4299 162/GM-UBND Giấy mời đối thoại Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 162/GM-UBND
- Trích yếu : Giấy mời đối thoại với hộ ông Vũ Văn Chính
- Người ký : Bùi Văn Thiết
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 14/09/2023
- Ngày hiệu lực : 14/09/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4289 2670/QĐ-UBND Quyết định về việc kỷ luật bà Phạm Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Nam Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 2670/QĐ-UBND
- Trích yếu : Quyết định về việc kỷ luật bà Phạm Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hiến Nam
- Người ký : Doãn Quốc Hoàn
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/12/2022
- Ngày hiệu lực : 30/12/2022
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4280 14/TB-HĐND THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 14/TB-HĐND
- Trích yếu : THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026
- Người ký : Lương Công Chanh
- Cơ quan ban hành : Hội đồng nhân dân thành phố
- Ngày ban hành : 03/01/2023
- Ngày hiệu lực : 03/01/2023
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4278 2632/QĐ-UBND QĐ vv quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân thành phố Hưng Yên Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 2632/QĐ-UBND
- Trích yếu : Qyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Tiếp công dân thành phố Hưng Yên
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố Hưng Yên
- Ngày ban hành : 30/06/2015
- Ngày hiệu lực : 30/06/2015
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm
4276 658/QĐ-CTUBND Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố Tiếp công dân - Ký hiệu văn bản : 658/QĐ-CTUBND
- Trích yếu : Quyết định Ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố
- Người ký : Nguyễn Tuấn Cường
- Cơ quan ban hành : UBND thành phố
- Ngày ban hành : 31/12/2014
- Ngày hiệu lực : 31/12/2014
- Tệp đính kèm : Xem tệp đính kèm


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.