Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

20/02/2024 | 113

Ngày 05/02/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/3/2024.

Đối với các trường hợp đã được hưởng chính sách tín dụng này, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các nội dung quy định trong hợp đồng tín dụng đã ký. NHCSXH tiếp tục thực hiện theo dõi, quản lý thu hồi nợ và xử lý các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khoản nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với NHCSXH.

 
Học sinh, sinh viên được tiếp cận vốn vay để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến

Thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến, trên địa bàn thành phố Hưng Yên, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 140 học sinh, sinh viên với số tiền 1,4 tỷ đồng để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Xuân Lộc (NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.