Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023, tháng tiêu dùng số năm 2023 và tải Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

03/10/2023 | 1796

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023, tháng tiêu dùng số năm 2023 với các chủ đề:

Tải bộ nhận diện trên Cổng chuyển đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn, hoặc quét mã QR: 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.