CHUYÊN MỤC / Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp 2021-2026

Đồng chí Bí thư Thành ủy - Phạm Huy Bình kiểm tra công tác bầu cử tại các phường, xã

Đồng chí Bí thư Thành ủy - Phạm Huy Bình kiểm tra công tác bầu cử tại các phường, xã

 05-22-2021 |  6073

Chiều ngày 20/05, đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy Hưng Yên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã, phường: Hoàng Hanh, […]

Ủy ban nhân dân thành phố  hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phòng bỏ phiếu

Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên, […]

 05-18-2021 |  3798

Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thành phố Hưng Yên, nhiệm kỳ 2021-2026 tại phòng bỏ phiếu.

Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Hướng dẫn Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ […]

 05-18-2021 |  4182

Ủy ban bầu cử thành phố hướng dẫn Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 05-18-2021 |  2632

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch đảm bảo y tế, phòng chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 05-17-2021 |  5657

Trong các ngày từ 12 đến 13/5, Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức các Hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc các đơn vị bầu cử số số 7, số 8 tiếp xúc với cử tri […]

Ủy Ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy Ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử và danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa […]

 05-11-2021 |  1727

Ủy Ban bầu cử thành phố ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hưng Yên khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị; Nghị quyết về việc công bố danh sách […]

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 05-11-2021 |  4826

Phòng Nội vụ thành phố Hưng Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các Ủy Ban bầu cử phường, xã :

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

 05-10-2021 |  1629

Trong 02 ngày 8 và 9/5, Ban thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức các Hội nghị để những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thuộc các đơn vị bầu cử số 04, số 05 và số 06 tiếp xúc với cử […]


  • TRANG:
  • 1
  • 2


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.