Ban chỉ đạo Chương Trình 10 Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai việc hỗ trợ xe thu gom rác thải

05/05/2024 | 1373

Thực hiện Chương trình số 10-CTr/TU ngày 20/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hưng Yên về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên, giai đoạn 2021 - 2025", sáng ngày 04/5, tại UBND xã Liên Phương, Ban Chỉ đạo Chương trình 10 thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hỗ trợ xe thu gom rác đối với các tổ thu gom rác thải tự quản trên địa bàn thành phố. Dự Hội nghị có đồng chí Vương Quang Hưng - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình 10 thành phố. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy; lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND thành phố, thành viên BCĐ Chương trình 10 thành phố, lãnh đạo các phường, xã và đại diện của 28 tổ thu gom rác thải của 13 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị đã triển khai Kế hoạch hỗ trợ xe thu gom rác thải đối với các tổ thu gom rác tự quản trên địa bàn thành phố. Theo Kế hoạch, mỗi phường, xã tiến hành rà soát, thống kê và báo cáo thực trạng tình hình hoạt động của các tổ thu gom rác thải tự quản trong cộng đồng dân cư hiện nay, do địa phương quản lý. Ban Chỉ đạo Chương trình 10 thành phố sẽ tổ chức trao tặng mỗi phường, xã ít nhất 2 xe chở rác (loại xe đẩy hoặc xe lôi tùy theo nhu cầu của các đơn vị). Bên cạnh đó thành phố đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Chương trình 10, các quy định và tiêu chí về thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; về thời gian, cách thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải đối với hộ gia đình; tuyên truyền sâu rộng để Nhân dân tích cực phối hợp trong thực hiện các tiêu chí mô hình “Tổ dân phố không rác”, “Thôn, làng không rác”. Qua đó, tiếp tục nhân rộng mô hình, phấn đấu đến năm 2025, mỗi phường, xã thành lập và đi vào hoạt động mô hình tại ít nhất 50% thôn, tổ dân phố.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lương Công Chanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình 10 của thành phố biểu dương những kết quả mà BCĐ Chương trình 10 đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới: Đề nghị Đảng uỷ các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt việc thu gom rác thải tại địa bàn dân cư theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình 10 thành phố đã ban hành; Tiếp tục chỉ đạo tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách thức thu gom, phân loại, xử lý rác thải đối với hộ gia đình; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến tới nhân rộng mô hình “Tổ dân phố không rác”; “Thôn, làng không rác”;  Cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các nội dung của Chương trình 10 gắn với việc thực hiện phong trào “Chiều thứ 6: Vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch – đẹp”; tuyên truyền các quy định và tiêu chí về thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; đặc biệt tuyên truyền xây dựng và nhân rộng mô hình tuyến đường xanh – sạch – đẹp; mô hình “Tổ dân phố không rác”; “Thôn, làng không rác” góp phần xây dựng và bảo vệ mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Trong quá trình thực hiện thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến tới nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn thành phố.  Ban Chỉ đạo Chương trình 10 của Thành phố tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong Chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để Chương trình 10 thực sự đi vào cuộc sống và tạo nên những hiệu quả rõ rệt, góp phần đưa thành phố Hưng Yên phát triển mạnh mẽ, đồng bộ toàn diện về chính trị - kinh tế - văn hoá xã hội, trở thành đô thị văn minh, sinh thái, hiện đại và văn hiến.       

Đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố,
Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình 10 của thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Chương trình 10 thành phố và các đại biểu đã trao tặng xe thu gom rác thải cho các tổ vệ sinh môi trường của xã Liên Phương và trực tiếp ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông của xã Liên Phương.

Các đồng chí đại biểu trao tặng xe thu gom rác thải cho các tổ VSMT ở xã Liên Phương
và trực tiếp ra quân dọn VSMT trên tuyến đường giao thông xã Liên Phương

                               Phương Thu - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.