Ban Chỉ huy quân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

02/11/2022 | 198

Sáng ngày 01/11, Ban Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 – 12/2022).

Toàn cảnh buổi phát động

Với chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố triển khai đợt thi đua từ ngày 9/11/2022 đến ngày 28/12/2022, trong đó tập trung vào những nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về ý nghĩa to lớn Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” kết hợp tuyên truyền, giáo dục tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện chính trị của đất nước; Đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỉ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Thi đua đẩy mạnh chấp hành nghiêm kỉ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn, nghiên cứu, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ,...

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thành phố chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị quân sự trong thành phố.

Cũng trong sáng ngày 01/11, Ban chỉ huy quân sự thành phố đã tổ chức tập huấn công tác tuyển quân cho các đồng chí chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, phường.

                                                Minh Trang – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.