Ban chỉ huy quân sự thành phố tổ chức hội thao kiểm tra kết thúc huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ thành phố

18/06/2022 | 1445

Nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện cho lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV) thành phố năm 2022. Ngày 17/6, tại trường bắn Bộ CHQS tỉnh ( xã Hiệp Cường – Kim Động), Ban chỉ huy quân sự thành phố (BCHQSTP) đã tổ chức hội thao kiểm tra kết thúc huấn luyện DQTV năm 2022.  

Tại hội thao, trên 200 chiến sỹ DQTV trên địa bàn thành phố đã tiến hành kiểm tra bắn đạn thật ở nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1b với các tư thế: nằm bắn, quỳ bắn và đứng bắn.  

Nhìn chung trong suốt thời gian diễn ra hội thao các đơn vị đã triệu tập đủ quân số, thành phần, đảm bảo thời gian quy đinh, trong quá trình kiểm tra chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, kỷ luật thao trường, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông. Kết quả  trên 90% đạt yêu cầu, trong đó 65% đạt khá, giỏi.

Thông qua Hội thao sẽ đánh giá đúng kết quả huấn luyện từng đơn vị, qua đó kịp thời rút kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo và tổ chức huấn luyện cho những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.

Một số hình ảnh tại Hội thao:

Các chiến sỹ DQTV thực hiện bài bắn tại thao trường

Thu Trang – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.