Ban CHQS thành phố tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2022

07/04/2022 | 302

Sáng ngày 05/4, Ban Chỉ huy Quân sự ( CHQS) thành phố tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm tháng đầu huấn luyện năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng đầu năm 2022 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện của các cấp, Ban CHQS thành phố đã chủ động chỉ đạo cơ quan và đơn vị cơ sở dân quân tj vệ (DQTV) làm tốt các công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tiến trình huấn luyện theo đúng hướng dẫn, xây dựng lực lượng DQTV theo đúng quy định;  Thực hiện nền nếp công tác tham mưu huấn luyện ở các cấp; công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, vật chất huấn luyện; đánh giá thực trạng trình độ và phương pháp huấn luyện của cán bộ các cấp… Cũng trong tháng đầu huấn luyện, đã có 2 sáng kiến cải tiến mới trong công tác huấn luyện. Ban CHQS thành phố luôn thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ học tại chức cho Sỹ Quan – quân nhân chuyên nghiệp, thực hiện đúng nội dung chương trình, duy trì đảm bảo quân số tham gia học tập, sau mỗi buổi học đều có kiểm tra đánh giá đảm bảo 100% đạt yêu cầu trở lên.

Thời gian tới Ban CHQS thành phố tiếp tục duy trì nghiêm túc kế hoạch huấn luyện, chế độ nề nếp chính quy trong huấn luyện; Chỉ đạo Ban CHQS các phường, xã và các đơn vị Tự vệ tiếp tục huấn luyện theo kế hoạch và hoàn thành công tác huấn luyện lực lượng DQTV năm 2022; Tăng cường công tác kiểm tra rút kinh nghiệm, kịp thười chấn chỉnh, khắc phục những khâu còn yếu, biểu dương các đơn vị có thành tích nổi bật, sáng tạo trong công tác huấn luyện… Cũng tại  Hội nghị các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm phát huy tốt và nâng cao chất lượng huấn luyện cho những tháng tiếp theo./.

                                           Phương Thu ( Trung tâm VH&TT thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.