Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH) thành phố Hưng Yên thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã Trung Nghĩa

19/03/2024 | 173

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát số 70/BĐD-HĐQT ngày 12/01/2024 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hưng Yên về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và Quyết định số 176/QĐ-BĐD ngày 11/3/2024 của Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố Hưng Yên về việc thành lập đoàn kiểm tra, ngày 14/3/2024, Đoàn kiểm tra do Ông Cao Cường – Trưởng phòng kinh tế  - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố làm Trưởng đoàn, đã thực hiện kiểm tra giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã trung Nghĩa. Tham dự buổi làm việc có ông Trần Đăng Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã, lãnh đạo 02 tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác và các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) xã Trung Nghĩa.

      Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố làm việc tại xã Trung Nghĩa

Tính đến 14/3/2024, tổng dư nợ trên địa bàn xã Trung Nghĩa đạt hơn 13 tỷ đồng, tăng 514 triệu đồng so với đầu năm, với 323 khách hàng đang còn dư nợ tại 08 tổ TK&VV, không có nợ quá hạn.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Ông Cao Cường – Trưởng đoàn kiểm tra đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và đề nghị UBND, Ban giảm nghèo phường tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ; tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ chức, cá nhân và tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là việc kiểm tra sử dụng vốn vay đảm bảo đúng mục đích; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, không để phát sinh thêm nợ quá hạn; tập trung chỉ đạo các tổ TK&VV thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn tín dụng, tuyên truyền hướng dẫn các hộ vay sử dụng đồng vốn tín dụng chính sách có hiệu quả, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thị Phượng (Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.