Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hưng Yên họp phiên thường kỳ quý IV năm 2023

09/10/2023 | 199

Ngày 06/10/2023, tại trụ sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố Hưng Yên họp phiên thường kỳ quý IV năm 2023 dưới sự chủ trì của Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố.


 

Thời gian qua thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố đã nhận được nhiều sự quan tâm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Uỷ ban nhân dân thành phố đã quan tâm cân đối chuyển Ngân sách ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Đến 30/9/2023 nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách thành phố đạt 9.051 triệu đồng, tăng 3.207 triệu đồng so với 31/12/2022. Nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách thành phố đã giúp cho 8 hộ mới thoát nghèo có nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững và tạo việc làm cho 139 lao động, góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tín dụng chính sách thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý trong việc thực hiện hoạt động của Ban đại diện trong thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng của quý IV năm 2023 là tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố, và Ủy ban nhân dân cấp xã ghi kế hoạch chi Ngân sách năm 2024 bổ sung nguồn vốn ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu được Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao.
 

Nguyễn Thị Phượng (Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.