Bàn giao nhiệm vụ và nhân viên y tế học đường từ trường học về trạm y tế xã, phường

23/05/2019 | 295

Sáng ngày 21/5/2019, tại Trung tâm y tế thành phố, UBND thành phố Hưng Yên phối hợp với Sở Y tế tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ y tế học đường, nhân viên y tế từ các trường học về các trạm y tế xã, phường. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Lâm- Phó Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Vũ Văn Thuần- Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, 51 viên chức y tế học đường hiện đang công tác tại các trường học trên địa bàn thành phố được bàn giao về trạm y tế xã, phường quản lí. Các nhân viên y tế học đường khi về công tác ở các trạm y tế xã, phường sẽ thực hiện các công việc như: xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học trong kế hoạch hoạt động chung của trạm y tế xã hàng năm, phân công viên chức thực hiện nhiệm vụ về y tế trường học, phối hợp với các trường học về vấn đề đảm bảo sức khỏe cho học sinh, thực hiện chế độ thống kê báo cáo kết quả hoạt động của y tế trường học….

Kết thúc hội nghị, đại diện Sở Y tế, UBND thành phố, trung tâm y tế thành phô đã ký kết biên bản bàn giao và tiếp nhận nhiệm vụ y tế trường học và nhận viên y tế từ các trường học về trạm y tế xã, phường.

              Minh Trang- Công Hiếu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.