Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/ 2022

23/09/2022 | 931

Sáng ngày 23/9, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/ 2022. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe nghe báo cáo viên thành phố thông tin chuyên đề: tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới., đồng thời được thông tin chuyên đề: kết quả năm học 2021 - 2022 và nhiệm vụ trong năm học 2022 – 2023. 

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo viên

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tuyên Giáo Thành ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên thành phố, cơ sở bám sát định hướng tuyên truyền, tập trung phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của địa phương; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; tuyền truyền về Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; công tác phòng chống dịch bệnh; chủ trương, giải pháp năm học mới 2022 - 2023; những sự kiện, ngày lễ lớn…/.

Thu Trang - Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.