BÁO CÁO Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cua thành phố Hưng Yên

29/03/2023 | 697

Ngày 27/3/2023, UBND thành phố Hưng Yên ban hành Báo cáo số 172/BC-UBND Về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cua thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Báo cáo.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.