Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2019

29/03/2019 | 185

Chiều 28/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Hưng Yên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 1 năm 2019, cho 80 đảng viên mới thuộc 29 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thành ủy. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Văn Hán- Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố.

Trong thời gian 8 ngày, từ ngày 20- 28/3/2019, các học viên được nghiên cứu 10 nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự , an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra các học viên còn được thông tin tình hình thời sự trong nước và thế giới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Hán- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT

thành phố trao giấy chứng nhận và phần thưởng cho những học viên giỏi của lớp

Kết thúc lớp học, 100% học viên tham gia học tập được công nhận hoàn thành chương trình, trong đó 81 học viên đạt loại khá, giỏi, chiếm 96%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Văn Hán- Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT thành phố biểu dương tinh thần, thái độ và kết quả học tập của lớp; đồng thời, đưa ra những nhiệm vụ cụ thể, đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về cơ quan, đơn vị công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                    Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.