“ Bốn tăng, hai giảm” trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC trên địa bàn thành phố

11/04/2024 | 120

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, Đội cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố đã triển khai Mô hình “ Bốn tăng, hai giảm”, bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực.

Mô hình bốn tăng, hai giảm bao gồm: Tăng thời gian tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân từ 7h00’ đến 18h00’ thay vì giờ hành chính. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sỹ được giao làm nhiệm vụ giải quyết TTHC trong lĩnh vực PCCC. Tăng thời gian xuống địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền trong lĩnh vực PCCC; hướng dẫn các cơ sở đăng ký và nộp hồ sơ theo đúng quy định. Tăng cường sự phối hợp đối với các cơ quan có chức năng nhiệm vụ trong  trong quy trình giải quyết TTHC cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân.Giảm thời gian trong các bước giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực PCCC; giảm thời gian đi lại của công dân; trả kết quả cho công dân trước thời hạn quy định. Giảm, hạn chế sử dụng văn bản giấy, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân khi làm thủ tục hành chính. Để mô hình phát huy hiệu quả, Đội cảnh sát PCCC và CNCH đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện lồng ghép các nội dung về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trong các buổi tuyên truyền miệng, huấn luyện nghiệp vụ, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH. Đồng thời yêu cầu các cán bộ, chiến sỹ trong khi thực hiện quy trình tiếp nhận thủ tục hành chính phải giải quyết các yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân đúng trình tự, đúng quy định, không gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu nhằm kéo dài thời gian xử lý, nêu cao tin thần trách nhiệm trước những đề xuất yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Đối với các thủ tục hành chính mức độ 3 tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Công an cấp huyện, gồm: Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC, Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ, phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân. Đội đã phân công cán bộ phụ trách địa bàn có trách nhiệm gửi trả kết quả hồ sơ nhằm hạn chế thời gian đi lại của công dân đồng thời hướng dẫn trực tiếp nếu có vướng mắc.  Đối với giảm thời gian trong các bước giải quyết thủ tục hành chính tại công an cấp huyện, trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục mức độ 4 gồm: phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc sẽ giảm xuống 06 ngày làm việc.

Đến nay, 100% cán bộ chiên sỹ Đội cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức thực hiện theo mô hình đã đề ra, áp dụng rộng rãi, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với đối với cơ quan,tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Giúp đơn vị kiểm tra soát tốt các hồ sơ và giảm tải cho người dân các khâu giải quyết thu tục hành chính, giảm thời gian đi lại của công dân, trả kết quả cho công dân trước thời hạn quy định. Điển hình, Đội đã tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho công ty Môi trường Đô thị Hưng Yên trả kết quả trước hạn 13 ngày. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn có trách nhiệm gửi trả kết quả hồ sơ theo quy định.

Cùng với đó Đội cũng nâng cao chất llượngdịch vụ công trực tuyến, triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đối với mức độ 3 gồm 4 dịch vụ: phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; cấp, cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ theo quy định bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC. Đối với mức độ 4 gồm 3 dịch vụ: phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.

Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về PCCC và CNCH kể từ khi triển khai mô hình (từ tháng 5/2023), Đội đã tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến được 2 hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án PCCC; 6 hồ sơ giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại , loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa; 2 hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ PCCC…

Có thể nói, việc chú trọng thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố đang góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn thành phố./.

Thu Trang (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.