Các Đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Tượng Đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

18/05/2019 | 62

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019), 50 năm thực hiện di chúc của Người và 10 lần Bác về thăm tỉnh Hưng Yên, sáng ngày 17/5/2019, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh.

Dự Lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí: Đỗ Xuân Tuyên- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cùng dự có các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.

Các đại biểu dâng hương tại nhà lưu niệm Bác Hồ

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa Thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, hứa với Bác nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng, vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với cố tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,  người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, là tấm gương sáng về sự tận trung với nước, tận hiếu với dân, đồng thời có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Các đại biểu dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh

Đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ anh linh các Anh hùng Liệt sỹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa Xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

                            Thùy Linh- Phương Thu (Đài Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.