Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh

19/01/2023 | 919

Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam (3/2/1930 – 3/2/2023) và mừng xuân mới Quý Mão, sáng ngày 19/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh. Dự Lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí:Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Thường trực thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo, công chức các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố Hưng Yên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của Bác, người Thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sỹ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản Quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc, người sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ( nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới; hứa với Bác nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác đã lựa chọn;Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tận dụng, phát huy tốt nhất mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là quê hương thân mẫu của người, vì mục tiêu “ Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đoàn dâng hoa tại Tượng đài Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh

Dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố bày tỏ lòng biết ơn cuộc đời, sự nghiệp cách mạng cùng những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới của Đảng.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên vô cùng vinh dự, tự hào và biết ơn những cống hiến to lớn trọn đời của đồng chí Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và quê hương. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, người chiến sỹ cộng sản trung kiên, là hiện thân của chủ nghĩa yêu nước, anh hùng cách mạng, là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn một lòng theo Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố dâng hương, daanh hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố đã kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ anh linh các anh hùng Liệt sỹ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ, những con người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc, làm tròn trách nhiệm vinh quang mà Tổ quốc giao phó, viết nên những trang sử vàng chói lọi cho nước nhà. Phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hưng Yên nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc

                                                                              Xuân Điệu – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.