Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

03/04/2020 | 4087

Ngày 31/03/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-CTUBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Chỉ thị, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế,Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát triệt để dịch bệnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh tập trung cao độ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-CTUBND ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia, Ban chỉ đạo tỉnh, thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên toàn tỉnh theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu phố cách ly với thôn, khu phố; xã cách ly với xã; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo đúng quy định của ngành Y tế. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa không thiết yếu.Triệt để dừng, hoãn các đám cưới, hỏi; hạn chế đến mức thấp nhất số người dự đám hiếu.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Yêu cầu người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp và quyết liệt trong phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động.

 Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND  cấp huyện, cấp xã phải tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp tại địa phương có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại các “ổ dịch” Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các “ổ dịch” này khai báo y tế và yêu cầu liên hệ để được xét nghiệm; theo dõi y tế, giám sát, cách ly, xử lý nhanh triệt để các nguồn lây dịch bệnh tại địa phương, cơ quan mình. Thực hiện cách ly tại gia đình, khai báo y tế để phân loại, xét nghiệm và cách ly tập trung nếu cần thiết đối với người đã qua lại Bệnh viện Bạch Mai, quán bar Buddha từ ngày 12/3/2020; giao chính quyền cấp huyện, cấp xã, Trưởng các thôn, khu phố tổ chức giám sát chặt chẽ y tế, theo dõi sức khỏe tại từng gia đình.

Công an tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 08/3/2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp (cách ly tập trung, tại nhà, cơ sở lưu trú) cách ly y tế theo quy định ngành y tế.

Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cấp trưởng phòng trực cơ quan để thực hiện công tác phòng, chống dịch, các cán bộ làm công tác phòng, chống dịch và những trường hợp thật sự cần thiết như cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật, các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phân công cụ thể cho từng cán bộ làm việc tại cơ quan, làm việc trực tuyến tại nhà và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện chỉ đạo dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.

Đào Thị Luyến

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.