Chủ tịch nước - Tô Lâm dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh

02/06/2024 | 1613

Chiều ngày 01/6/2024, đồng chí Tô Lâm - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các anh hùng Liệt sỹ tỉnh. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng: đồng chí Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đồng chí Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam; Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hưng Yên.

Các đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Chủ tịch nước - Tô Lâm cùng đoàn tham quan Nhà lưu niệm Bác Hồ

Thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc; Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Chủ tịch nước - Tô Lâm và các đại biểu hứa sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.; Tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chủ tịch nước - Tô Lâm và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn, trọn đời của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước và quê hương. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, tận trung với nước, tận hiếu với dân, luôn một lòng theo Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Chủ tịch nước – Tô Lâm cùng các đại biểu đặt vòng hoa và dâng hương
tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình đặt vòng hoa và dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sỹ - những con người đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi trẻ, hạnh phúc của đời mình cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời hứa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc.

Chủ tịch nước - Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ và Nhân dân thành phố Hưng Yên

Thu Trang - Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.