CHUYÊN MỤC / Chính trị

Hội nghị Ban chấp hành thành phố Hưng Yên lần thứ 21

Hội nghị Ban chấp hành thành phố Hưng Yên lần thứ 21

 07-12-2019 |  91

Ngày 12/7/2019, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 21.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.