CHUYÊN MỤC / Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025

Thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hưng Yên

Thành phố Hưng Yên ban hành Kế hoạch lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - […]

 03-29-2024 |  162

Ngày 25/3/2024, UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND để thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hưng Yên.


  • TRANG:


© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.