Công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

11/01/2023 | 1328

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-QLCL ngày 03/01/2023 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh về việc thành lập đoàn lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đợt 1 năm 2023. Đoàn giám sát đã phối hợp với phòng Kinh tế, UBND phường HIến Nam tiến hành lấy mẫu thực phẩm của 09 cơ sở gồm: 11 mẫu rau, củ, quả các loại kiểm tra nhanh chỉ tiêu Nitrat; 17 mẫu giò, chả, mọc, xúc xích kiểm tra nhanh chỉ tiêu hàn the của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường; kết quả không có mẫu vi phạm các chỉ tiêu hàn the và nitrat.

UBND phường HIến Nam có trách nhiệm thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm của Đoàn giám sát tỉnh đối với các cơ sở đã được lấy mẫu trên Đài truyền thanh của phường; đồng thời tiếp tục có kế hoạch quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn xã đảm bảo theo các quy định về ATTP.

Nội dung Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và danh sách các cơ sở có kết quả phân tích mẫu định tính tại địa bàn phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên:

Phòng Kinh tế thành phố

 
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.