Công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm trên địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên

20/02/2023 | 1703

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-QLCL ngày 09/2/2023 của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh về việc thành lập đoàn lấy mẫu, giám sát chất lượng ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đợt 2 năm 2023. Đoàn giám sát đã phối hợp với phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Châu tiến hành lấy 41 mẫu thực phẩm của 11 cơ sở gồm: 25 mẫu thực vật kiểm tra nhanh chỉ tiêu Nitrat; 16 mẫu động vật kiểm tra nhanh chỉ tiêu hàn the của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã. Kết quả: 03/16 mẫu động vật (trong đó: 01 mẫu giò, 02 mẫu chả) vi phạm các chỉ tiêu hàn the; 01/25 mẫu thực vật (rau muống) vi phạm chỉ tiêu nitrat.

UBND xã Quảng Châu tiến hành thông báo kết quả đánh giá chất lượng mẫu thực phẩm của các cơ sở đã được lấy mẫu trên Đài truyền thanh của xã; đồng thời tiếp tục có kế hoạch quản lý đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn xã đảm bảo theo các quy định về ATTP (chú trọng những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và cơ sở có mẫu thực phẩm không đảm bảo an toàn theo quy định).

Nội dung Thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và danh sách các cơ sở có kết quả phân tích mẫu định tính tại địa bàn xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên:

Phòng Kinh tế thành phố
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.