Công bố Quyết định về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa, thể thao và du lịch với Đài Truyền thanh thành phố Hưng Yên

18/11/2021 | 412

Chiều ngày 15/11, UBND thành phố tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc hợp nhất Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch với Đài Truyền thanh thành phố Hưng Yên và các quyết định chuyển đổi, bố trí các chức danh lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố Hưng Yên. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Doãn Quốc Hoàn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; các đồng chí trong BTV Thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của thành phố.

Các đại biểu dự Hội nghị

Thực hiện Quyết định số 82, ngày 4/11/2021, từ ngày 15/11, hợp nhất Trung tâm văn hóa, thể thao và du lịch thành phố với Đài truyền thanh thành phố thành Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền thành phố; phát triển sự nghiệp phát thanh – truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, VH-XH của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ và người làm công tác truyền thanh, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố.

         Đồng chí Bí thư Thành ủy - Phạm Huy Bình trao Quyết định hợp nhất Trung tâm VH & TT

   Các đồng chí lãnh đạo thành phố  tặng hoa chúc mừng Ban Giám đôc Trung tâm VH & TT

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định chuyển đổi và bố trí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố, theo đó đồng chí Phạm Quốc Dũng - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao và du lịch thành phố được chuyển đổi, bố trí giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố, đồng thời chuyển đổi, bố trí 4 chức danh PGĐ Trung tâm.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy chúc mừng các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm, đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Trung tâm đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Trung tâm đi vào hoạt động đạt hiệu quả, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu Trang – Công Hiếu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.