Công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

08/12/2021 | 6441

Ngày 07/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành Công điện số 3134/CĐ-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo Công điện, nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch COVID-19, không để lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ (sau đây viết tắt là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp) và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh:

 Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các Công điện của Thủ tướng Chính phủ: Số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 và số 1667/CĐ-TTg gày 04/12/2021; các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là với diễn biến dịch bệnh; theo dõi, bám sát tình hình dịch để có dự báo chính xác, chủ động các phương án, biện pháp trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp không triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch để dịch lây lan, bùng phát tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách.

Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch:

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; quản lý chặt chẽ cán bộ, công chức, người lao động, người ra vào cơ quan, đơn vị, di biến động dân cư tại địa bàn, cụ thể:

+ Đối với cơ quan, đơn vị: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên, người lao động trong công tác phòng, chống dịch, yêu cầu hạn chế tối đa việc ra ngoài tỉnh, nếu đi phải có sự đồng ý của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phải có kết quả xét nghiệm COVID-19  âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đến cơ quan, đơn vị làm việc.

+ Đối với doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ người lao động của doanh nghiệp, yêu cầu thực hiện “một cung đường, hai điểm đến là nơi ở và nơi làm việc ”, hạn chế tối đa ra ngoài tỉnh, trường hợp ra ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của chủ doanh nghiệp, khi từ vùng dịch về phải cách ly tại nhà 14 ngày, đi làm lại phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ; người đến liên hệ công tác phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ.

+ Đối với thôn, xóm, tổ dân phố: Yêu cầu người từ vùng dịch về địa bàn phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ; người địa phương ra ngoài tỉnh, từ vùng dịch về phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly ở nhà 14 ngày, tự test nhanh COVID-19 có kết quả âm tính mới được tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trưởng thôn, tổ dân phố yêu cầu người lao động, người dân đi lại hằng ngày qua Hà Nội ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tiếp xúc với người khác khi trở về đơn vị, địa phương.

Từ 0h00 ngày 08/12/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tạm dừng các hoạt động cưới, hỏi; đám hiếu, đám giỗ và các sự kiện gia đình chỉ tổ chức nội bộ và số lượng không quá 20 người, không đón, tiếp người về từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế.

Các sở, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND cấp huyện tăng cường lực lượng tổ chức kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và người dân trên địa bàn trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch; chỉ cho phép doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động khi đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch; xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho người có nguy cơ lây nhiễm cao; cập nhật các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gửi tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý biết, thực hiện; thực hiện báo cáo theo quy định về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh

Toàn văn Công điện số 3134/CĐ-CTUBND.

Duy Tùng

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.