Công điện về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện

09/05/2021 | 3294

Ngày 7/5/2021, Bộ Y tế ban hành Công điện số 615/CĐ-BYT về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện.

Theo đó, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐQG), điện đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và Thủ tướng các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 3775/BYT-KCB ngày 6/5/2021 về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh xâm nhập vào bệnh viện.

- Đối với các địa phương có ca bệnh trong cộng đồng: xét nghiệm chủ động toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc người bệnh dài ngày. Các địa phương chưa có ca bệnh trong cộng đồng thực hiện theo Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 01/10/2021 của Bộ Y tế. Kinh phí xét nghiệm thực hiện từ nguồn kinh phí chống dịch của địa phương và theo hướng dẫn Công văn số 1126/BHXH-CSYT ngày 29/4/2021 của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Anh Duy

Nguồn: hungyen.gov.vn
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.