Công đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Thành ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

07/01/2023 | 451

Sáng ngày 6/1, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Phạm Huy Bình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; đồng chí Lương Công Chanh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Doãn Quốc Hoàn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ  tịch UBND thành phố cùng các đồng chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, lãnh đạo UBND thành phố.

Các đại biểu dự đại hội

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy luôn quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, công chức và các hoạt động xã hội. Xác định đây là một trong những chức năng quan trọng chủ yếu của công tác công đoàn, Ban Chấp hành công đoàn đã luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan thực hiện kịp thời đầy đủ những quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn. Cán bộ, đoàn viên công đoàn cơ quan đều được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc phục vụ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức được quan tâm. Đoàn viên  công đoàn nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", phát huy tính chủ động, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Qua kết quả bình xét hàng năm, 100% cán bộ, công chức cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% công đoàn viên nữ đạt tiêu chuẩn "Giỏi việc cơ quan, đảm việc nhà". 100% gia đình cán bộ, công chức, lao động đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá".

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy phấn đấu:100% cán bộ công chức là đoàn viên công đoàn được học tập, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chủ trương của tổ chức công đoàn cấp trên. Xây dựng Công đoàn Cơ quan Thành ủy  luôn vững mạnh, hằng năm có 95% đoàn viên đạt danh hiệu xuất sắc. Trong nhiệm kỳ thường xuyên quan tâm, sâu sát bồi dưỡng, giới thiệu kịp thời những đoàn viên công đoàn ưu tú để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; 100% gia đình cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn đạt tiêu chuẩn "Gia đình văn hoá".

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức, Bí thư đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể thành ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể thành ủy; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành ủy xây dựng tập thể luôn đoàn kết, phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Trương Quốc Trân - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức,
Bí thư đảng ủy cơ quan Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Với phương châm “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm" thể hiện niềm tin và quyết tâm to lớn của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Đại hội công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể Thành uỷ nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu BCH khóa mới gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 11 đồng chí dự đại hội Công đoàn thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban chấp hành công đoàn cơ quan Đảng, đoàn thể ra mắt đại hội

Minh Trang – Xuân Điệu (Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thành phố)
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.