Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên 3 tháng cuối năm 2021

18/01/2022 | 1483

UBND thành phố công khai  số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên 3 tháng cuối năm 2021, chi tiết tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.