Công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách thành phố Hưng Yên 6 tháng năm 2022

12/07/2022 | 229

UBND thành phố công bố công khai số liệu bổ sung dự toán ngân sách TPHY 6 tháng năm 2022, chi tiết tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.