Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý I năm 2022 của thành phố Hưng Yên

14/04/2022 | 342

UBND thành phố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư mua sắm tài sản công quý I năm 2022 của thành phố Hưng Yên, chi tiết tại đây.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.