Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2023 của thành phố Hưng Yên

05/05/2023 | 399

UBND thành phố ban hành Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý I năm 2023 của thành phố Hưng Yên. Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.