Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2023 của thành phố Hưng Yên

12/07/2023 | 434

Ngày 11/7/2023, UBND  thành phố Hưng Yên ban hành Quyết định 1591/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách và thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản công quý II năm 2023 của thành phố Hưng Yên.

Chi tiết Quyết định.
© 2016 Copyright by VNPT Hưng Yên.